Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Lets start imagine how it will be in Bucharest !!!!
"The strings of music"
28/11/2016
Tandarica- Impuls Festival !!!! 

Bucharest , Romania.
Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

"Το αγόρι με τα μαγικά δάκτυλα"

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

στις 12 το μεσημέρι

http://tostekitoupaidiou.blogspot.gr/