Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018


                                                       ' ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ...ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ"
                                                                  8&9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ
ΠΑΡΑΘΥΝΟΥΠΟΛΗ 2018
"ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ"
3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ.... ΤΑ ΝΗΜΑΤΑ
ΦΕΞάνθης
2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
ACROBATICS
18-21 MAY 2018
ASCONA,SWITZERLAND


"THE STRINGS OF MUSIC"
14-15 MAY 2018
ROMANIA


Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ, ΥΓΕΙΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑΡΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 2018!!!
 Ευχαριστούμε την Μαρία Ανδριαννού για την υπέροχη ζωγραφιά της